Stichting Adoptiepedia

Op 20 maart 2020 is Adoptiepedia ontstaan, allereerst op Instagram met ervaringsverhalen van Chinees geadopteerden. De ambitie lag hoog en Adoptiepedia streefde naar een rol als eerste belangenorganisatie voor Chinees geadopteerden. Er werd veel overlegd en op 21 augustus 2020 is Adoptiepedia officieel een stichting.

Stichting Adoptiepedia zet zich in voor alle Chinees geadopteerden in Nederland en sinds 1 januari 2021 ook voor Taiwanees geadopteerden. Het doel? Ondersteuning, nazorg en veiligheid bieden aan Chinees en Taiwanees geadopteerden. Dit doet Adoptiepedia door middel van projecten, bijeenkomsten en een website om zoveel mogelijkheid acceptatie, verbinding en (h)erkenning te creëren. De website staat geheel in het teken van jou. Hier vind jij antwoorden op vragen. Zie je iets voorbijkomen waar je een (ander) perspectief op hebt? Schroom niet om te mailen: info@adoptiepedia.nl of stuur een WhatsApp naar 06 82 83 73 49.

De website is nog onder constructie. Zie je een fout staan of heb je iets aan te vullen? Dan kan je direct mailen naar Linsey Meenken (manager website): l.meenken@adoptiepedia.nl

Bedankt!!!