Stichting Adoptiepedia

Stichting Adoptiepedia is de eerste belangenorganisatie voor alle Chinees en Taiwanees geadopteerden in Nederland. Het doel? Ondersteuning, nazorg en veiligheid bieden aan Chinees en Taiwanees geadopteerden. Dit doet Adoptiepedia door middel van projecten, activiteiten en een website om zoveel mogelijkheid acceptatie, verbinding en (h)erkenning te creëren. De website staat geheel in het teken van jou. Hier vind jij antwoorden op jouw vragen. 

Doelen

Stichting Adoptiepedia maakt zich hard voor verschillende doelen, hier zijn de drie voornaamste:  

  1. Het bieden van een platform waar Chinees en Taiwanees geadopteerden met elkaar verbonden worden. Hier kunnen zij hun verhalen delen, waardoor er een waardevolle uitwisseling plaatsvindt. 

  2. Het aanbieden van betrouwbare informatie, gecombineerd met ervaringsverhalen. Hiermee creëert Adoptiepedia herkenning voor Chinees en Taiwanees geadopteerden en hun gevoelens en ervaringen.
  3. Meer bekendheid, bewustzijn en acceptatie creëren over Chinese en Taiwanese adoptie. Onder zowel de Chinees en Taiwanees geadopteerden zelf, als binnen de Nederlandse samenleving.   

Zie je iets voorbijkomen waar je een (ander) perspectief over hebt? Schroom niet om te mailen: info@adoptiepedia.nl of stuur een appje via WhatsApp naar 06 82 83 73 49.