Het Adoptiegenootschap

Het Adoptiegenootschap valt onder Stichting Adoptiepedia en is de mentale gezondheidstak van Adoptiepedia. Het Adoptiegenootschap is opgericht op 4 april 2020. Naar aanleiding van de ervaringsverhalen en de passie van Simone, is deze unieke mentale welzijnstak gecreëerd voor de geadopteerden die behoefte hebben aan een luisterend oor.  Het Adoptiegenootschap kan een grote rol spelen voor geadopteerden die zowel grote als kleine hulpvragen hebben.   

De missie van het Adoptiegenootschap is om een veilige omgeving creëren waarin iedereen zich vrij voelt om vragen te stellen en ervaringen te delen: geen één vraag is te gek of te raar.   

 

De visie van het Adoptiegenootschap is dat Chinees en Taiwanees geadopteerden er voor elkaar kunnen en mogen zijn. 

 

Het “er voor de ander kunnen zijn” is de basis. Het Adoptiegenootschap is een plek is waar iedereen welkom is. Het feit dat het Adoptiegenootschap door en voor Chinees en Taiwanees geadopteerden wordt geregeld, kan het makkelijker maken om met elkaar in contact te komen. Met weinig woorden elkaar begrijpen!

Het Adoptiegenootschap bestaat uit teamleden met een achtergrond in de zorg (bijv. GGZ-agoog, HBO Social Work of (klinische) psychologie), teamleden met een afffiniteit voor psychologie en teamleden met veel levenservaring.


Heb je vragen? Dan kan je contact opnemen met Kim Chun (k.chun@adoptiepedia.nl – Manager Adoptiegenootschap) of via WhatsApp +31 6 82701959.