Belastingvrij schenken

Fiscale regels bij een schenking

Wilt u schenken aan Stichting Adoptiepedia? Voor schenken aan een goed doel gelden speciale fiscale regels. Giften aan Stichting Adoptiepedia zijn aftrekbaar van de belasting. Hieronder meer informatie en de voorwaarden om doneren nog aantrekkelijker te maken.

ANBI-status

Stichting Adoptiepedia is een belangenorganisatie dat zich inzet voor Chinees en Taiwanees geadopteeden. Bij de belastingdienst is Adoptiepedia geregistreerd als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor kunnen zowel Adoptiepedia als degene die schenkt gebruik maken van fiscale voordelen.

Fiscaal gunstig schenken

Als donateur kunt u, uw gift aan Stichting Adoptiepedia aftrekken van de inkomstenbelasting.

Ook Stichting Adoptiepedia komt in aanmerking voor enkele fiscale voordelen. Zo hoeft Adoptiepedia als ANBI, geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen in het kader van het algemeen belang. Het bedrag dat geschonken wordt, komt dus volledig ten goede aan de Adoptiepedia.

Voorwaarden en regels bij fiscaal gunstig schenken
Eenmalige/gewone gift

Een gewone gift is een eenmalige gift of een gift die u per jaar doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd.

De voorwaarden voor belastingaftrek:

  • Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling), culturele ANBI of een steunstichting SBBI.
  • Uw gift is vrijwillig. Een verplichte bijdrage aan uw kerk mag u dus niet aftrekken.
  • U krijgt niets in ruil voor uw gift. Het kopen van een lot is bijvoorbeeld geen gift. Want in ruil krijgt u de kans om iets te winnen.
  • U kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de afschrijvingen van uw rekening. Contante giften zijn vanaf 2021 niet meer aftrekbaar.

Voor gewone giften geldt een drempel. Het bedrag daarboven mag u aftrekken, maar niet meer dan het maximumbedrag. Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen.

Fiscaal gunstig schenken

Voor het aftrekken van periodieke giften gelden andere voorwaarden dan voor het aftrekken van gewone giften.

Uw gift is een periodieke gift als het aan onderstaande voorwaarden voldoet:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
  • U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u vóór die termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden.

U mag uw periodieke gift geheel aftrekken als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Of naar een vereniging die aan bepaalde voorwaarden voldoet.
  • U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door een notaris laat opmaken. Of in een overeenkomst die u zelf met de vereniging sluit.
  • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

Op de website van de Belastingdienst staat alle informatie en regels over schenken. U kunt ook bellen met de belastingtelefoon op 0800 0543.