PAL

Praatgroep Adoptie Lotgenoten (PAL) is bedoeld voor geadopteerden uit China en Taiwan. Het doel van PAL is om een veilige omgeving te creëren voor geadopteerden waarin zij over hun ervaringen en gevoelens kunnen praten met mede-geadopteerden. Het zal veelal gaan over adoptie en adoptie-gerelateerde onderwerpen. Dit kunnen diverse onderwerpen zijn zoals racisme, discriminatie en identiteitsproblematiek. Ook onderwerpen als het verven van haar, Chinese gerechten koken en Mandarijns leren kunnen worden besproken.

De PAL-bijeenkomsten zullen twee keer per maand plaatsvinden op donderdagavond van 20:00 – 21:30. Deelnemers kunnen zich aanmelden bij Kiona Zandvliet (k.zandvliet@adoptiepedia.nl – Coördinator PAL) of via Whatsapp (+31 6 13855323).

Voor een PAL-bijeenkomst kunnen maximaal zes mensen zich aanmelden. Er worden per maand twee verschillende bijeenkomsten gehouden: één bijeenkomst met een vaste groep, welke maandelijks online samenkomt met dezelfde deelnemers, en één bijeenkomst met een groep waarbij elke maand andere deelnemers kunnen aansluiten. Op basis van deze bijeenkomsten zal er worden nagedacht over de verdere ontwikkelingen wat betreft PAL-bijeenkomsten.