Persbericht

Beste belangenorganisatie voor interlandelijk geadopteerden,

Namens Nikwi Hoogland (extern relatiebeheer INEA) contacteert het pr-mailadres van INEA jouw organisatie over het volgende:

Vandaag is het onderzoeksrapport gepubliceerd van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de vernietiging van adoptiedossiers door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wij hebben over het inspectierapport een nieuwsbericht geplaatst op onze website. Wil je hier met jouw organisatie verder over sparren met INEA? Dan is Nikwi Hoogland maandag 31 juli weer aanwezig en beschikbaar voor contact.

Naar aanleiding van de publicatie heeft het Nationaal Archief (NA) contact gezocht met onze organisatie. Het NA vindt het namelijk belangrijk om naast een formele reactie aan de Inspectie, ook persoonlijk te reageren naar de direct betrokkenen. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken is afgesproken dat INEA die reactie aan jullie doorsturen. Het verzoek is om onderstaande tekst te delen met jullie achterban.

Hieronder vinden jullie de reactie van Afelonne Doek, algemeen directeur van het Nationaal Archief.

REACTIE NATIONAAL ARCHIEF OP RAPPORT INSPECTIE OVERHEIDSINFORMATIE EN ERFGOED ‘VERNIETIGING ADOPTIEDOSSIERS’

Vandaag is het onderzoeksrapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed gepubliceerd over de vernietiging van interlandelijke adoptiedossiers door het ministerie van Justitie en Veiligheid. De Inspectie constateert dat de vernietiging van de dossiers door het ministerie niet conform de Archiefwet was.

Het Nationaal Archief betreurt de gevolgen hiervan voor interlandelijk geadopteerden. Het recht van mensen om te weten wat hun afkomst is telt zwaar. Als Nationaal Archief staan wij voor dat informatierecht van de burger. Wij realiseren ons dat het voor geadopteerden geen vanzelfsprekendheid is dat zij hun afkomst kunnen achterhalen. Ieder splintertje informatie over de adoptieprocedure en het proces van de afstand is van belang om zicht te krijgen op de eigen geschiedenis.

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed doet aan het Nationaal Archief in haar rapport Vernietiging van Adoptiedossiers de aanbeveling om aan te sturen op tijdige overbrenging van de bewaarde adoptiedossiers. Een overheidsorganisatie moet dossiers die niet vernietigd mogen worden na 20 jaar overbrengen naar een archiefbewaarplaats.

Als Nationaal Archief blijven wij ons onverminderd hard maken dat dit zorgvuldig en zo spoedig mogelijk gebeurt. Dit is een lopend proces waarvan we u zo goed mogelijk op de hoogte zullen houden via onze website of andere kanalen.

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed vermeldt in haar rapport dat er dubbelingen zitten in de archieven die indertijd zijn aangelegd door de verschillende overheidsorganisaties die zich toen bezighielden met adoptie. Het Nationaal Archief brengt momenteel in kaart in welke archieven die door ons worden beheerd informatie over adoptie te vinden is. Dat geldt bijvoorbeeld voor de archieven van de Centrale Adoptieraad en de Centrale Adoptiedocumentatie die recent bij ons zijn binnengekomen.

Wij kunnen niet garanderen dat informatie die eerder vernietigd is, toch in kopie bewaard is gebleven in andere dossiers. Wat we wel kunnen doen is meezoeken in de archieven die naar ons zijn overgebracht. Informatie die gevonden wordt, stellen we zo volledig mogelijk beschikbaar.

Vanaf 14 augustus kunt u op onze website meer informatie vinden over hoe u een aanvraag kan doen voor inzage in een adoptiedossier bij het Nationaal Archief.

Martine Verbeek
Projectleider
………………………………………………….
Nationaal Archief

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap