Project Saamhorigheid

Project Saamhorigheid

Na drie waardevolle Saamhorigheidsweekenden is Project Saamhorigheid bijna ten einde.

Kort over Saamhorigheid: 

Vanuit Erasmus+ hebben wij €6.000,- gekregen om een één jaar lang project uit te voeren. Het project Saamhorigheid wordt georganiseerd vanuit het Adoptiegenootschap, de mentale gezondheidstak binnen Stichting Adoptiepedia. Bij dit project gaan Chinees en Taiwanees geadopteerden in een kleine groep (maximaal acht deelnemers) een weekend weg. Dit weekend wordt begeleid met 2 begeleiders vanuit Adoptiepedia en 1 externe coach. Tijdens deze dagen ligt de focus op het creëren van saamhorigheid, verbinding, veiligheid, herkenning en het bevorderen van de mentale gezondheid.    

Er worden diverse activiteiten ondernomen die elk op een positieve manier kunnen bijdragen aan het mentale welzijn, waarbij de focus ligt op adoptie-gerelateerde onderwerpen. Enkele activiteiten die wij tijdens het weekend organiseerde waren:    

  • Schilderen om emoties, gevoelens en gedachten visueel weer te geven   
  • Aziatische hapjes maken, waarbij wordt stilgestaan bij de cultuur, tradities en gewoontes in China en/of Taiwan.   
  • Een brief schrijven aan de adoptie- of biologische ouders  

 

Op 28 mei vindt de afronding plaats. Er is ruimte voor 20 personen. Heb je interesse? Meld je dan aan via activiteiten@adoptiepedia.nl

Het project Saamhorigheid wordt georganiseerd vanuit het Adoptiegenootschap, de mentale gezondheidstak binnen Stichting Adoptiepedia. Bij dit project gaan Chinees en Taiwanees geadopteerden in een kleine groep (maximaal acht deelnemers) een weekend weg. Tijdens deze dagen ligt de focus op het creëren van saamhorigheid, verbinding, veiligheid, herkenning en het bevorderen van de mentale gezondheid.    

Wij ondernemen diverse activiteiten die elk op een positieve manier kunnen bijdragen aan het mentale welzijn, waarbij de focus ligt op adoptie-gerelateerde onderwerpen. Enkele activiteiten die wij tijdens het weekend organiseren zijn:    

  • Schilderen om emoties, gevoelens en gedachten visueel weer te geven   
  • Aziatische hapjes maken, waarbij wordt stilgestaan bij de cultuur, tradities en gewoontes in China en/of Taiwan.   
  • Een brief schrijven aan de adoptie- of biologische ouders  

Ten alle tijden zullen er twee begeleiders vanuit het team Saamhorigheid en een adoptiecoach aanwezig zijn om voor jou een zo fijn en veilig mogelijke sfeer te creëren! Mocht je na het weekend behoefte hebben om met iemand te praten over adoptie-gerelateerde onderwerpen en/of aan een luisterend oor, dan kan je je opgeven voor een nazorgcoach.  

Als je je opgeeft voor een weekend wordt alles voor je geregeld en de kosten worden volledig vergoed door Stichting Adoptiepedia met behulp van de subsidie van het European Solidarity Corps (met uitzondering van eventuele reiskosten). Het eerstvolgende weekend vindt plaats van 24 t/m 26 maart 2023.  

Houd de sociale mediakanalen in de gaten voor updates en nieuws!   

Heb je vragen, opmerkingen en/of leuke suggesties? Neem dan contact op met Suyan de Jong, projectcoördinator Saamhorigheid (s.dejong@adoptiepedia.nl of +31 6 37437935). 

Er kan niet meer aangemeld worden. Het maximum aantal deelnemers is bereikt.