Rootsreis Jiangxi 2023

Aanleiding
Naar aanleiding van het Commissie Joustra rapport biedt het Ministerie van Justitie en Veiligheid een terugkerende subsidie van maximaal €35.000 aan belangenorganisaties voor geadopteerden. Daarvan is een beperkte kadering van €25.000 voor rootsreizen gereserveerd. Stichting Adoptiepedia heeft de subsidie en het totaalbedrag gehonoreerd gekregen in 2023.

Van het verkregen subsidiebedrag van het Ministerie van Justitie en Veiligheid hebben wij €25.000,- ontvangen. Dit besteden wij als Adoptiepedia om te zoeken naar de roots van zowel Chinees als Taiwanees geadopteerden.

Voor Taiwanees geadopteerden wordt onderzocht welke bijdrage we als Adoptiepedia kunnen leveren aan rootsreizen. Dit is een inventariserend fase. In de meeste gevallen zijn de rootsgegevens van Taiwanees geadopteerden al bekend bij Stichting Meiling.

Voor Chinees geadopteerden organiseert Adoptiepedia dit jaar actief rootsreizen, waarbij 5 geadopteerden de kans is geboden om op zoek te gaan naar hun biologische familie. De subsidie van het ministerie wordt enkel voor het gedeelte van het rootszoeken gebruikt. Deelnemers betalen hun individuele kosten zelf zoals bijvoorbeeld de vluchten, maaltijden, accommodatie en toeristische activiteiten. Vanuit Adoptiepedia gaat er een begeleider mee ter ondersteuning van deze emotionele reis. Nikwi Hoogland gaat vanwege haar kennis en achtergrond mee als coach. 

Rootsreis 2023
Dit jaar organiseert het rootszoeken team van Adoptiepedia (Li-Anne Krol, Jinte in ‘t Groen, Wyan Timmers en Chichi Vonk) een reis van 3 weken naar de provincie Jiangxi. De keuze voor deze provincie is gebaseerd op een poll die is uitgestuurd naar de leden van de Adoptiepedia Rootszoeken Whatsapp-groep. Deze groep bestaat uit 90+ personen die op zoek zijn naar hun biologische familie. Er zijn polls gestuurd in de groep met de vragen: Uit welk jaar kom je?, Uit welke provincie kom je?, In welke provincie woon je? en Welke zoekmanieren heb jij al gedaan? Het doel hiervan was om te achterhalen waar de leden vandaan komen en om elkaar beter te leren kennen. Op de vraag ‘Uit welke provincie kom je?’ heeft de grootste groep, namelijk 37,5%, gestemd op Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Fujian, Shanghai of Jiangxi (zie hieronder de uitslag van de poll).

Met deze informatie als basis heeft het rootszoekteam van Adoptiepedia een oproep geplaatst voor aanmeldingen op diverse sociale media kanalen en in de Adoptiepedia Rootszoeken Whatsapp-groep, specifiek gericht op de genoemde regio’s. Er is bewust gekozen om te focussen op één specifieke regio, zodat gedurende de 3 weken alle kindertehuizen en andere belangrijke locaties bezocht kunnen worden. De selectie van deelnemers is gemaakt op basis van hun motivatie, eerder ondernomen zoek inspanningen en beschikbaarheid, met als criterium dat hun geboorteplaatsen binnen dezelfde regio vallen.

Dit jaar werkt Adoptiepedia samen met My China Roots, een organisatie die gespecialiseerd is in het zoeken naar biologische familie en het plannen van dergelijke reizen. Het aangaan van samenwerkingen is zorgvuldig gekozen. Er zijn verschillende afwegingen gemaakt in de zoekmanieren. Uiteindelijk is de keus gevallen op My China Roots. Zij zijn goed in het coördineren van een rootszoektocht in combinatie met het volledig uitplannen van een verzorgde reis. Je kunt ze wellicht ook kennen van de Netflix film: Found.

In de aanloop naar de reis vinden er regelmatig overleggen plaats tussen My China Roots, de deelnemers en Adoptiepedia. My China Roots voert veel vooronderzoek uit, waaronder het zorgen dat het DNA van de deelnemers in de goede databanken is opgenomen. Daarnaast hebben ze samen met de deelnemers video’s opgenomen en gedeeld op Douyin (Chinese TikTok), wat heeft geleid tot nieuwe leads die ze hebben onderzocht, en ze hebben de juiste contacten benaderd om nieuwe informatie te vergaren.

Tijdens de reis in 2023 bezoekt de groep verschillende plaatsen: Ningdu, Nanfeng, Yujiang, Yugan en Hengfeng. Hier bezoeken ze onder andere de kindertehuizen (social welfare institute), eventuele vindplaatsen, vindplekken en pleegouders. Daarnaast gaan ze in de steden flyeren en hun bloed afstaan bij het politiebureau.

Tijdens de reis merken we dat de groep veel aandacht krijgt, ook van andere biologische families die op zoek zijn naar hun vermiste familieleden. Als jij of iemand die je kent afkomstig is uit een van de bovengenoemde plaatsen, stuur dan een e-mail naar rootszoeken@adoptiepedia.nl met naam, geboortedatum, vinddatum, geboorteplaats en andere relevante informatie over jouw adoptie.

Uitslag poll

Provincie

Percentage aantal stemmen

Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Fujian, Shanghai,  Jiangxi

37,5%

Hebei, Hubei, Shanxi, Shaanxi, Henan, Hunan, Shandong

29,2%

Guizhou, Huangxi, Guangdong, Hainan, Macau, Hong Kong

18,8%

Sichuan, Yunnan, Chongqing

8,3%

Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Beijing, Tianjin

4,2%

Inner Mongolia, Ningxia, Gansu

2%

Xinjiang, Tibet, Qinghai

0%