KVK en ANBI

Stichting Adoptiepedia is een belangenorganisatie met als statutair doel: Chinees en Taiwanees geadopteerden informeren en (mentaal) ondersteunen. Als stichting wordt er geen winst gemaakt en worden alle inkomsten ingezet ten behoeve van de missie, visie en doelen van de stichting.  

Als goed doel is Stichting Adoptiepedia trotse bezitter van de ANBIstatus. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en wordt gegeven aan een instelling dat zich inzet voor het algemeen belang (voor een bepaalde groep). 

Dankzij gulle donaties is Stichting Adoptiepedia tot stand gekomen. Echter, staat de stichting nog in de kinderschoenen en zijn er grootse plannen voor ontwikkeling van de stichting en haar doelen. Wilt u daarbij helpen? 

U kunt donateur worden van Stichting Adoptiepedia, dat kan via het vaste donateursprogramma. Ook als u zich niet wil verbinden aan de stichting, zijn eenmalige donaties altijd welkom.  

Als donateur heeft u altijd belastingvoordeel aangezien Stichting Adoptiepedia een ANBI is. 

 

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs?

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs aan ANBI’s een extra giftaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting het gehele bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen ook het gehele bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Meer informatie over ANBI’s en het belastingvoordeel lees je hier.  

Gegevens ANBI van Stichting Adoptiepedia

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een ANBI. Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegeven publiceren. Alle gegevens zijn te vinden op adoptiepedia.nl.  

Algemene gegevens

KVKnummer: 80071023 

RSIN: 861545941 

E-mail: info@adoptiepedia.nl 

Adres

Stichting Adoptiepedia 

Overmeerseweg 3 

1394 BC Nederhorst Den Berg