Stichting Adoptiepedia: missie, visie, kernwaarden, doelen en doelgroepen

Missie

Stichting Adoptiepedia is de plek voor Chinees en Taiwanees geadopteerden om informatie gerelateerd aan adoptie te vinden. Ook organiseert de stichting activiteiten voor Chinees en Taiwanees geadopteerden. De website dient als plek om Chinees en Taiwanees geadopteerden betrouwbaar en overzichtelijk informatie aan te bieden. Daarnaast organiseert Adoptiepedia activiteiten die variëren van dumplingdagen tot praatgroepen.  Adoptiepedia is een belangenorganisatie die een plek biedt waar Chinees en Taiwanees geadopteerden zich begrepen kunnen voelen en waar ze antwoorden kunnen vinden op hun prangende vragen. 

Visie

Stichting Adoptiepedia streeft naar optimale informatievoorziening voor alle Chinees en Taiwanees geadopteerden in Nederland. Adoptiepedia biedt informatie voor Chinees en Taiwanees geadopteerden aan met betrekking tot de volgende onderwerpen: racisme, mentale gezondheid, identiteit- en rootsvragen. Daarnaast is Adoptiepedia de stem voor Chinees en Taiwanees geadopteerden in Nederland en representeert de stichting de Chinees en Taiwanees geadopteerden gemeenschap. Overheid en (belangen)organisaties vinden bij Adoptiepedia een aanspreekpunt en hulp voor onderzoek of andere adoptiegerelateerde projecten. 

Kernwaarden

Stichting Adoptiepedia staat voor verbinding, (h)erkenning en acceptatie.  

Doelen 

Stichting Adoptiepedia maakt zich hard voor verschillende doelen, hier zijn de drie voornaamste:  

  1. Het bieden van een platform waar Chinees en Taiwanees geadopteerden met elkaar verbonden worden. Hier kunnen zij hun verhalen delen, waardoor er een waardevolle uitwisseling plaatsvindt. 
  2. Het aanbieden van betrouwbare informatie, gecombineerd met ervaringsverhalen. Hiermee creëert Adoptiepedia herkenning voor Chinees en Taiwanees geadopteerden en hun gevoelens en ervaringen.
  3. Meer bekendheid, bewustzijn en acceptatie creëren over Chinese en Taiwanese adoptie. Zowel onder de Chinees en Taiwanees geadopteerden zelf, als binnen de Nederlandse samenleving.  

Doelgroepen

De primaire doelgroep van Stichting Adoptiepedia zijn de Chinees en Taiwanees geadopteerden. De secundaire doelgroep zijn ouders, familieleden en vrienden van Chinees en Taiwanees geadopteerden. Als tertiaire groep ontvangt Adoptiepedia graag iedereen die interesse heeft in informatie over Chinese of Taiwanese adoptie.    

Oprichters

Nikwi Hoogland (initiatiefneemster), Simone Houying & Hong-Lin Stoffels.