Stichting Adoptiepedia: missie, visie, kernwaarden, doelen en doelgroepen

Missie

Stichting Adoptiepedia streeft naar een optimale aansluiting voor iedere behoefte van een Chinees of Taiwanees geadopteerde. Adoptiepedia biedt informatie voor Chinees en Taiwanees geadopteerden aan met betrekking tot de volgende onderwerpen: racisme, mentale gezondheid, identiteit- en rootsvragen. Daarnaast is Adoptiepedia de stem voor Chinees en Taiwanees geadopteerden en representeert de stichting de Chinees en Taiwanees geadopteerden gemeenschap. Overheid en (belangen)organisaties vinden bij Adoptiepedia een aanspreekpunt en hulp voor onderzoek of andere adoptie gerelateerde activiteiten en projecten.

Visie

Stichting Adoptiepedia staat voor verbinding, herkenning en zelfacceptatie. De activiteiten van Adoptiepedia zorgen voor verbinding met andere geadopteerden. De projecten bieden herkenning en erkenning aan. De website biedt informatievoorziening aan voor zelfacceptatie en daarnaast biedt de stichting met al haar projecten, activiteiten en haar website meer acceptatie en bewustzijn in de maatschappij over adoptie.  

Kernwaarden

Stichting Adoptiepedia staat voor verbinding, herkenning en zelfacceptatie.  

Doelen 

Stichting Adoptiepedia maakt zich hard voor verschillende doelen, hier zijn de drie voornaamste:  

  1. Het bieden van een platform waar Chinees en Taiwanees geadopteerden met elkaar verbonden worden. Hier kunnen zij hun verhalen delen, waardoor er een waardevolle uitwisseling plaatsvindt. 
  2. Het aanbieden van betrouwbare informatie, gecombineerd met ervaringsverhalen. Hiermee creëert Adoptiepedia herkenning voor Chinees en Taiwanees geadopteerden en hun gevoelens en ervaringen.
  3. Meer bekendheid, bewustzijn en acceptatie creëren over Chinese en Taiwanese adoptie. Zowel onder de Chinees en Taiwanees geadopteerden zelf, als binnen de samenleving.  

Doelgroepen

De primaire doelgroep van Stichting Adoptiepedia zijn de Chinees en Taiwanees geadopteerden. De secundaire doelgroep zijn ouders, familieleden en vrienden van Chinees en Taiwanees geadopteerden. Als tertiaire groep ontvangt Adoptiepedia graag iedereen die interesse heeft in informatie over Chinese of Taiwanese adoptie.