Project Saamhorigheid

Project Saamhorigheid

Het project Saamhorigheid wordt georganiseerd vanuit het Adoptiegenootschap, de mentale gezondheidstak binnen Stichting Adoptiepedia. Bij dit project gaan Chinees en Taiwanees geadopteerden, in een kleine groep van maximaal 8 deelnemers een weekend (vrijdagavond tot en met zondagavond) weg. Tijdens deze dagen ligt de focus op het creëren van saamhorigheid, verbinding, veiligheid, herkenning en het bevorderen van de mentale gezondheid.  

Wij ondernemen diverse activiteiten die elk op een positieve manier kunnen bijdragen aan het mentale welzijn en waar de focus ligt op adoptie-gerelateerde onderwerpen. Enkele activiteiten die wij aanbieden zijn:  

  • Schilderen om emoties, gevoelens en gedachten visueel weer te geven 
  • Samen dumplings maken, waarbij wordt stilgestaan bij de cultuur, tradities en gewoontes in China en/of Taiwan. 
  • Een brief schrijven aan de adoptie- of biologische ouders 
  • Samen een adoptiegerelateerde film kijken 

Ten alle tijden zullen er twee begeleiders vanuit het team Saamhorigheid en een adoptiecoach aanwezig zijn om voor jou een zo fijn en veilig mogelijke sfeer te creëren! Mocht je na het weekend behoefte hebben om met iemand te praten over adoptie-gerelateerde onderwerpen en/of aan een luisterend oor, dan kan je je opgeven voor de nazorgcoach.

De weekenden worden drie keer per jaar georganiseerd, alles wordt voor je geregeld en de kosten worden volledig vergoed door Stichting Adoptiepedia met behulp van de subsidie van het European Solidarity Corps (met uitzondering van eventuele reiskosten). Het eerstvolgende weekend vindt plaats van 18 t/m 20 oktober.

Houd de sociale mediakanalen in de gaten voor updates en nieuws! 

Heb je vragen, opmerkingen en/of leuke suggesties? Neem dan contact op met Puck ten Bokum, projectcoördinator Saamhorigheid (p.tenbokum@adoptiepedia.nl of +31 6 22030234).