Adoptievoortgang II

Op 8 februari 2021 werd er, naar aanleiding van een rapport van de Commissie-Joustra, een adoptiestop ingevoerd. Later, op 8 april 2022, maakte minister Weerwind bekend dat deze adoptiestop ten eind kwam. Afgelopen weken was er in het nieuws weer volop aandacht voor de huidige situatie omtrent adoptie. In dit artikel alles op een rijtje over de nieuwe situatie.

De nieuwe situatie

De adoptie relatie met zes landen wordt binnenkort weer opgepakt. Dit geldt voor de Filipijnen, Hongarije, Lesotho, Taiwan, Thailand en Zuid-Afrika. De samenwerking met deze landen zal ook intensiever worden.[1] Minister Weerwind heeft verder besloten dat de adoptie relatie met China wordt afgebouwd, net als voor de landen Slowakije, Tsjechië, Peru, Colombia, Burkina Faso, Haïti en de Verenigde Staten. Voor Bulgarije en Portugal is het nog onzeker. Hier zal eerst meer onderzoek worden gedaan door middel van een werkbezoek. Waarschijnlijk is daar begin 2023 meer informatie over.[2]

Het nieuwe uitgangspunt zal zijn dat er wordt gekeken naar de behoefte vanuit het land van herkomst en niet naar de behoeften van wensouders in Nederland. Ook moeten landen van herkomst verschillende kinderrechtenverdragen hebben ondertekend en hun procedures op orde hebben, ook voor de bestrijding van corruptie. Informatiebijeenkomsten, voorlichtingsbijeenkomsten en gezinsonderzoeken worden zo snel mogelijk weer hervat.

Bemiddelingsorganisatie

Stichting Wereldkinderen zal een grote centrale bemiddelingsorganisatie gaan opzetten voor de landen waaruit adoptie de komende tijd zal plaatsvinden. Dit heeft minister Weerwind besloten: “Wij hebben op grond van procedures en administratie bekeken hoe ze het werk invulling willen geven. Zij zijn als beste uit de bus gekomen.”[3] Dit is een verandering met het idee van eerder, dat er een onafhankelijke organisatie opgezet zou worden, die bij adopties zou gaan bemiddelen.

Verschillende reacties

Er zijn verschillende reacties gekomen op het besluit van de minister voor Rechtsbescherming. Kinderrechtenorganisatie Defence for Children is niet blij met het besluit. Zij vinden dat een permanente stop op interlandelijke adoptie nodig is om kinderen beter te beschermen tegen het risico op misstanden. De Landelijke Vereniging Adoptieouders (LAVA) maakt zich juist zorgen over de kinderen in de acht landen waaruit geen nieuwe adopties meer worden toegestaan. Zij vragen zich af hoe het eruit gaat zien voor kinderen die daar geboren worden en het zonder familie moeten zien te redden. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) adviseert het kabinet om nog eens te kijken naar de criteria om wel of geen adoptiekinderen toe te laten. Zij zien het liefst dat er alleen nog samengewerkt wordt met landen die zijn aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag en twee andere internationale verdragen die de rechten van het kind beschermen. [4] Onlangs is een commissie, onder leiding van hoogleraar pedagogiek Micha de Winter, aan de slag gegaan om onderzoek te doen naar binnenlandse adoptie en het afstand doen van kinderen. Zij kijken naar de periode van 1956 tot 1984. Het onderzoek moet in 2024 klaar zijn.[5]
Bronnen
[1] Binnenlandredactie, Binnenkort weer adoptie mogelijk uit zes landen, acht landen van lijst geschrapt. In: AD, 02-11-2022.
[2] Adoptie mogelijk uit 6 geselecteerde landen. In: Rijksoverheid, 02-11-2022.
[3] NOS nieuws, Adoptie weer mogelijk uit zes landen, maar niet meer uit VS en China. In: NOS, 02-11-2022.
[4] Binnenlandredactie, Binnenkort weer adoptie mogelijk uit zes landen, acht landen van lijst geschrapt. In: AD, 02-11-2022.
[5] Binnenkort weer adopties van kinderen mogelijk uit zes landen. In: De Telegraaf, 02-11-2022.

Adoptievoortgang

Op 8 februari 2021 werd er, naar aanleiding van een rapport van de Commissie-Joustra, een adoptiestop ingevoerd. Nu is er besloten dat er een eind komt aan deze adoptiestop.[1] Dit maakte de minister van rechtsbescherming, Franc Weerwind, op 8 april 2022 bekend. Wat houdt dit nu precies in?

Een aparte overheidsorganisatie

Er zijn nog veel onduidelijkheden over het vervolg van interlandelijke adopties. Wat al wel duidelijk is, is dat er één bemiddelingsorganisatie komt met versterkt overheidsgezag die adopties gaat regelen. Deze partij vervangt de vier huidige private partijen. Hoe dit er exact uit gaat zien en wanneer deze organisatie er komt is nog niet bekend.[2]  Wel zal het inrichten van het nieuwe systeem even duren en ook het opstarten van de lopende procedures zal een aantal maanden in beslag nemen, aldus het ministerie.[3]

Internationale samenwerking

Naast het plan voor een nieuwe bemiddelingsorganisatie wil het kabinet de samenwerking met andere landen versterken. De bedoeling is dat alleen kinderen geadopteerd worden die in hun land van herkomst niet kunnen worden opgevangen.[4] Het is nog onduidelijk of dat inhoudt dat er een lijst komt met landen waaruit niet meer geadopteerd mag worden. Ook wil het kabinet dat landen ondersteunt worden om zelf opvang mogelijk te maken. Als dat punt is bereikt óf als landen juist te weinig doen om dat doel te bereiken, kan de samenwerking met een land worden beëindigd.[5]

Het Adoptiegenootschap

Stichting Adoptiepedia begrijpt dat zo’n beslissing veel impact kan hebben op jou als geadopteerde.  Daarom bestaat er het Adoptiegenootschap. Het Adoptiegenootschap bestaat uit een team van geadopteerden met een sociaal-psychologische achtergrond. Het Adoptiegenootschap biedt door middel van het project saamhorigheid een luisterend oor in de hoop hiermee geadopteerden op weg te helpen en te steunen. Heb jij behoefte aan hulp of wil jij hier met iemand over praten? Neem dan gerust contact op met het Adoptiegenootschap of lees meer over het project saamhorigheid.

Referenties

[1] Jules Jessurun, Adoptie uit buitenland mag binnenkort weer, maar veel is nog onduidelijk. In: NOS, 08-04-2022.

[2] Anoniem, Weerwind: Adoptie uit het buitenland alleen onder striktere voorwaarden. In: Rijksoverheid, 11-04-2022.

[3] Anoniem, Adopties uit buitenland worden hervat, onder striktere voorwaarden. In: NU.nl, 11-04-2022

[4] Hanneke Keultjes en Hans van Soest, Kabinetsplan: adoptie uit buitenland voortaan alleen nog via de overheid. In: Algemeen Dagblad, 08-04-2022.

[2] Agnes de Goede, Adoptie uit buitenland mag  straks weer: ‘Dit geeft hoop op eindelijk een kindje’. In: RTL Nieuws, 12-04-2022.

Heb je even niet meer helder wat de adoptiestop inhield? Lees er hier meer over.

23 Mofang

Zoeken naar je biologische ouders is een hele klus en er zijn vele mogelijkheden/manieren om dit te doen. Eén hiervan is door middel van de DNA-bank 23Mofang. Op deze subpagina zal Stichting Adoptiepedia meer uitleggen over het bedrijf en hoe je hier gebruik van kan maken. 

Het bedrijf

23Mofang is een bedrijf dat aan DNA-profilering en andere DNAgerelateerde opdrachten doet. Het bedrijf helpt daarbij zowel particulieren als overheidsinstanties. De testkits van het bedrijf helpen gebruikers bij het beoordelen van hun genetische risico’s en genetische eigenschappen. Dit is erg behulpzaam bij mensen met genetische ziektes, omdat het hierdoor vroegtijdig aangepakt kan worden. Doordat 23Mofang beschikt over een geheel eigen database is het ook mogelijk om familieleden te vinden. Ze maken gebruik van autosomale DNA-testenZe bieden de mogelijkheid om een DNA-test af te leggen, maar ook om resultaten van andere DNA-profileringsbedrijven te uploaden. Dit houdt in dat als je al een autosomale DNA test hebt afgelegd, bij bijvoorbeeld Ancestry, je alleen maar de resultaten hoeft te uploaden. Meer informatie over 23Mofang is eventueel te vinden op hun website.  

Hoe maak ik gebruik van/begin ik met 23Mofang?

Omdat elke DNA-bank/database weer anders is, heeft Stichting Adoptiepedia een handleiding gemaakt over hoe je gebruik kan maken van 23Mofang. Volg de instructies hieronder en neem vooral je tijd. 

Vertalen

Gebruik Google Chrome als browser om de website te kunnen vertalen naar het Nederlands. 
Klik op het vertaal icoon van Google Translate en klik Nederlands aan om de Chinese website te vertalen naar het Nederlands. In sommige gevallen is het van belang om de vertaling uit te zetten door te klikken op Chinees (vereenvoudigd). Je kan later ook weer wisselen naar Nederlands. 

Account aanmaken
 1. Klik op Inloggen. 
 2. Verander de landcode van +86 naar +31 voor Nederland. Dit vind je door op de ‘N’ te klikken wanneer de site naar het Nederlands is vertaald en op de ‘H’ wanneer de site nog in het Chinees staat. 
 3. Wanneer je de landcode hebt ingevuld, kan het zijn dat de geselecteerde code niet op je scherm staat. Dit komt door de vertaling. De correcte landcode is nog actief en je kan gewoon doorgaan met de volgende stap.  
 4. Vul je mobiele telefoonnummer in en klik op Send the verification code. 
 5. Het kan zijn dat je een Captcha test moet doen door drie karakters in de juiste volgorde te zetten. In dat geval zet je de vertaling uit/zet je de taal naar het Chinees. Na twee pogingen moet je een puzzelstuk op de juiste plaats zetten door de balk aan de onderkant te verslepen. Hiervoor hoef je de vertaling niet uit te zetten. 
 6. Je krijgt een SMS op je mobiel binnen met een zes-cijferige verificatiecode .
 7. Vul je nummer in bij ‘confirmatiecode ingeven’ en klik op Log in. 
 8. Vul een naam in voor je account (dit mag in het Nederlands). 
DNA Uploaden
  1. Maak een kopie van je 23andMe en/of Ancestry-DNA ZIP-bestand en wijzig de naam van de kopie naar Chinese tekens/karakters. Het bestand moet op je computer staan en niet op een usb stick. 
  2. Ga met je muis op je profiel rondje staan (rechts bovenin). Er komt een menu met verschillende opties tevoorschijn.  
  3. Klik op Data importeren 
  4. Klik op Nu importeren onder ‘Genetische gegevens importeren’ (in het blauw). 
  5. Vul je naam in Chinese tekens/karakters in. 
  6. Kies je geslacht. 
  7. Voor je geboortedatum moet je wisselen tussen de Chinese en Nederlandse vertaling. Selecteer jaar/maand/dag. 
  8. Selecteer de provincie/stad/plaats waar je geboren bent. Het kan zijn dat je moet switchen tussen Chinees en Nederlands wanneer je dit invult, zodat je kan lezen wat er staat. Je moet dit in het Chinees invullen.  
  9. Klik op Upload bestanden onder ‘chipgegevensbestand’ en selecteer het ZIP-bestand in de Chinese tekens/karakters op je computer. 
  10. Klik op Indienen.

Het kan zijn dat het uploaden niet in één keer lukt en dat je het upload proces meerdere malen moet herhalen. Je kan het bestand binnen één tot twee werkdagen bekijken onder ‘persoonlijk centrum. Klik dan op ‘inspecteur beheer. Het duurt een aantal dagen voordat je DNA-bestanden verwerkt zijn. Wanneer dit gedaan is kan je de optie Genetisch Zoeken bekijken voor potentiële matches. 

Stichting Adoptiepedia hoopt jou hiermee voldoende te hebben kunnen informeren en dat het mag helpen in jouw zoektocht. Heb jij vragen/opmerkingen over dit artikel? Stuur dan gerust een mail naar rootszoeken@adoptiepedia.nl 

Adoptie en adoptiestop

Het zal veel geadopteerden niet ontgaan zijn: de adoptiestop. Je zal je misschien afvragen waarom deze beslissing genomen is. Aangezien er veel informatie over verschillende platformen verspreid is heeft Adoptiepedia alles op een rijtje gezet over wat je moet weten over de adoptiestop.

Wat is de adoptiestop

Op 8 februari 2021 heeft Minister Dekker van Rechtsbescherming naar aanleiding van een rapport van commissie-Joustra besloten om een tijdelijke stop te zetten op interlandelijke adoptie. De beslissing heeft te maken met de resultaten die het rapport opleverde. Dit rapport gaat over de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse Overheid met betrekking tot de interlandelijke adopties in de jaren 1967 t/m 1998.

In augustus 2017 kreeg het ministerie van Justitie en Veiligheid een informatieverzoek van een geadopteerde die meer te weten wilde komen over zijn illegale adoptie uit Brazilië. Bij de beantwoording van dit verzoek ontdekte het ministerie van Justitie en Veiligheid dat Nederlandse overheidsambtenaren mogelijk betrokken waren bij een aantal illegale adopties uit Brazilië in de jaren ‘70 en ‘80. In de periode van 2017 – 2018 heeft het ministerie een totaal van 14 informatieverzoeken op basis van de Wet Openbaarheid en Bestuur (WOB) ontvangen. Alle WOB-verzoeken hadden te maken met adoptiemisstanden waarin een aantal personen verbonden aan de Nederlandse overheid betrokken waren. Vaak bestonden deze misstanden uit vervalsing van documenten, fraude en corruptie. Het feit dat de Nederlandse overheid hier mogelijk in betrokken was is voor Minister Dekker een reden geweest om op 18 april 2019 een onafhankelijke commissie aan te stellen. Deze commissie zal onderzoek verrichten en een verslag uitbrengen over het huidige systeem van interlandelijke adoptie.

De resultaten die uit het rapport kwamen waren geen schokkend nieuws, omdat de resultaten te verwachten waren. Toch worden er nu pas maatregelen en acties ondernomen. De reden hiervoor is dat veel, inmiddels volwassen, geadopteerden toch besluiten op zoek te willen gaan naar hun biologische familie. Vaak omdat mogelijke geboorteouders op leeftijd raken of omdat ze zelf kinderen krijgen. Door gebrek aan gegevens door bijvoorbeeld vervalsing blijven vragen over afkomst en identiteit onbeantwoord, wat een dergelijke zoektocht bemoeilijkt. De overheid geeft aan niet voor de fouten op te kunnen draaien die in het verleden gemaakt zijn. Wel werkt de overheid eraan om in de toekomst interlandelijke adopties weer mogelijk te kunnen maken.

Wat betekent dit voor andere landen zoals Taiwan?

De landen die onder de loep werden genomen waren Brazilië, Colombia, Bangladesh, Indonesië en Sri Lanka. Ondanks dat veel landen niet in deze lijst staan is het alsnog niet mogelijk om hieruit te adopteren. Het huidige adoptiesysteem is te gevoelig voor misstanden en andere illegale activiteiten, ongeacht het land. Aangezien er geen oplossing is heeft Minister Dekker ervoor gekozen om voorlopig alle interlandelijke adopties op te schorten.

Hoe ziet het eruit voor de toekomst?

Hoe de overheid de toekomst van adoptie ziet is nog onduidelijk. Er zal eerst een nieuw systeem gecreëerd moeten worden om toekomstige misstanden te voorkomen. De commissie geeft hierbij wel aan dat het vrijwel onmogelijk is om een systeem te creëren waarin misstanden niet kunnen plaats vinden.

De commissie heeft naast het onderzoeken van het huidige adoptiestelsel ook aanbevelingen gedaan voor de overheid met betrekking tot de toekomst van interlandelijke adoptie. Een van deze aanbevelingen was de stop op interlandelijke adoptie. Daarnaast vond de commissie ook dat de overheid moet erkennen dat zij tekortgeschoten is bij het tegengaan van adoptiemisstanden. Tenslotte wordt er een onafhankelijk landelijk expertisecentrum opgericht dat zal bestaan uit huidige verenigingen, stichtingen en organisaties voor geadopteerden en betrokkenen. De verantwoordelijkheden die het expertisecentrum op zich zal nemen zal onder andere bestaan uit het leveren van verantwoordelijke zorg, betrouwbare informatie en ondersteuning. Denk aan het zoeken of bieden van psychosociale hulp en juridische ondersteuning bij het zoeken naar de biologische familie. De commissie hoopt door het bundelen van de kennis die iedere organisatie heeft optimaal gebruik te maken van de bestaande informatie. Zodoende dat elke geadopteerde toegang heeft tot de middelen waar zij behoefte aan hebben.

Wat betreft lopende adoptieprocedures, de ouders die al beschikken over hun beginseltoestemming mogen hun adoptieprocedure afronden. Als dat niet het geval is en de ouders nog niet beschikken over een beginseltoestemming vervalt de hele adoptieprocedure. Hoelang de adoptiestop nog gaat duren is afhankelijk van het vinden van een oplossing waarbij het huidige systeem vervangen kan worden.

Het Adoptiegenootschap

Stichting Adoptiepedia begrijpt dat zo’n beslissing veel impact kan hebben op jou als geadopteerde.  Daarom bestaat er het Adoptiegenootschap. Het Adoptiegenootschap bestaat uit een team van geadopteerden met een sociaal psychologische achtergrond. Het Adoptiegenootschap biedt door middel van het buddytraject een luisterend oor in de hoop hiermee geadopteerden op weg te helpen en te steunen. Heb jij behoefte aan hulp of wil jij hier met iemand over praten? Neem dan gerust contact op met het Adoptiegenootschap.

Wil jij het rapport of de Q&A zelf lezen? Klik dan hier of ga naar www.rijksoverheid.nl/adoptie.

Klik hier en hier voor externe artikelen die ook over de adoptiestop gaan.


Stichting Adoptiepedia hoopt jou hiermee voldoende te hebben kunnen informeren. Heb je een vraag en/of opmerking over dit artikel? Neem dan gerust contact met ons op via info@adoptiepedia.nl.

GEDmatch

Er bestaan veel verschillende DNA-banken. Een van de bekendste en meest gebruikte DNA-banken is GEDmatch. Dit Amerikaanse bedrijf is een DNA-bank die de mogelijkheid biedt om de resultaten van autosomale DNA testen te vergelijken. In deze subpagina zal meer uitgelegd worden over GEDmatch zelf, maar ook over de bijzondere connectie met DNAconnect

Wat is GEDmatch precies?

GEDmatch is een autosomale DNA-database opgericht door Curtis Rogers en John Olson. Hun hoofddoel was om hulp te bieden aan zowel amateuristische als professionele onderzoekers en geadopteerden die op zoek waren naar hun biologische ouders. Dit deden zij door middel van een algemeen database. Tegenwoordig wordt GEDmatch zelfs gebruikt door overheidsinstanties als de politie. Het bedrijf werkt alleen met autosomale DNA-testresultaten. Dit zorgt ervoor dat je dus niet alleen jouw biologische ouders kunt vinden, maar ook verre familieleden.  
GEDmatch levert zelf geen DNA-testen, maar je kunt wel de DNA-testresultaten van andere bedrijven/leveranciers uploaden. Hierdoor heeft GEDmatch een algemene database gecreëerd.  

DNAconnect

DNAconnect is opgericht door Brian Stuy. Hij heeft een bijzonder systeem gecreëerd waarin GEDmatch een grote rol speelt. Stel je voor dat een mogelijke match contact met jou opneemt. Dan kan je via DNAconnect een DNA-test aanvragen voor diegene. DNAconnect zorgt er dan voor dat de testkit opgestuurd wordt naar jouw potentiële match. Vervolgens worden de gegevens geüpload naar GEDmatch en ontvang je een melding of het inderdaad klopt. Hiervoor is dan wel een GEDmatch account vereist. DNA-testen zijn niet altijd honderd procent betrouwbaar en daarom is het van groot belang dat zowel jij als jouw match nog een DNA-test afleggen. Meer informatie over DNAconnect kan je vinden op hun website 

Stichting Adoptiepedia hoopt jou voldoende te hebben kunnen informeren over deze DNA-bank en dat het jou mag helpen in je zoektocht. Heb jij vragen/opmerkingen over dit artikel of GEDmatch? Stuur gerust een e-mail naar rootszoeken@adoptiepedia.nl of bezoek de GEDmatch website. 

GEDmatch handleiding

Eetstoornissen

Een eetstoornis is een psychische aandoening met als belangrijkste kenmerk verstoord eetgedrag.  Echter, een eetstoornis gaat vaak niet over eten. Eten is enkel een manier waarop problemen tot uitdrukking komen. Zo kun je door middel van wel eten of juist niet eten gevoelens onderdrukken. Het is dan ook belangrijk om de achterliggende problemen aan te pakken om te kunnen herstellen van een eetstoornis. Eetstoornissen zijn niet altijd zichtbaar, maar dat maakt het niet minder ernstig. Alle eetstoornissen kunnen gevaarlijke gevolgen hebben. Stichting Adoptiepedia heeft de meest voorkomende eetstoornissen op een rij gezet. Dit zijn dus niet alle eetstoornissen.

Anorexia nervosa

Bij de eetstoornis anorexia nervosa krijg je minder voeding(sstoffen) binnen dan je lichaam nodig heeft. Ook is er sprake van een vervormd lichaamsbeeld. Wanneer je in de spiegel kijkt zie je een dik lichaam, terwijl dat in de werkelijkheid niet zo is. Doordat je onvoldoende voedingsstoffen binnenkrijgt kun je last krijgen van lichamelijke klachten en ondergewicht.

Er worden twee typen anorexia onderscheiden: het beperkende type en het purgerende type. Bij het beperkende type anorexia ligt de nadruk op het onder controle houden van het gewicht door te weinig te eten en overmatig te sporten. Bij het purgerende type eten patiënten veel te weinig en ze maken gebruik van laxeermiddelen of braken om het gegeten voedsel kwijt te raken. Hier kunnen eetbuien aan vooraf gaan. Bij beide typen anorexia is er sprake van een te laag lichaamsgewicht.[1]

Boulimia nervosa

Bij boulimia nervosa is er sprake van terugkerende eetbuien. Er is wel een angst om aan te komen waardoor deze eetbuien worden gecompenseerd. De eetbuien verlopen vaak via een bepaald patroon. Eerst fantaseer je over wat je wilt eten. Vervolgens ga je naar de winkel en koop je alles waar je zin in hebt. Thuis wordt alles opgegeten waardoor je je daarna heel schuldig voelt, daarna ga je compenseren. Dit compensatiegedrag kan dan juist weer leiden tot een nieuwe eetbui, dit maakt het moeilijk om deze vicieuze cirkel te doorbreken.

Binge eating disorder

Een ander woord voor binge eating disorder is een eetbuienstoornis. In een korte tijd eet je een hele grote hoeveelheid eten achter elkaar, ook als je geen trek hebt. De drang om te eten is té groot en je kunt er niet mee stoppen, ook eet je sneller dan normaal. Tijdens een eetbui ben je alleen en vaak gebeurt het stiekem. Na de eetbui overheersen schuld- en schaamtegevoelens. Soms ervaren mensen een ontspannen gevoel tijdens, of kort na de eetbui.

Het verschil met boulimia nervosa is dat er bij een eetbuienstoornis niet gecompenseerd wordt. Overgewicht kan een gevolg zijn van deze eetstoornis, maar dit is niet bij iedereen het geval.

Eetstoornis niet anderszins omschreven (NAO)

Bij de eetstoornis NAO heb je een aantal symptomen van anorexia, boulimia en/of een eetbuistoornis, maar niet alle symptomen die bij deze specifieke eetstoornissen horen. Het heeft wel betrekking op (niet) eten en deze obsessieve gedachten gaan samen met de angst om dik te worden of te blijven. De gedachten hebben veel invloed op het dagelijks leven.

Adoptie en een eetstoornis

Volgens onderzoek van de George Fox University hebben mensen die geadopteerd zijn een grotere kans om een eetstoornis te ontwikkelen dan mensen die niet zijn geadopteerd. Dit kan onder andere te maken hebben met ondervoeding op jonge leeftijd.[2] Als voedsel op jonge leeftijd schaars is of gebruikt wordt als manipulatiemiddel dan kan dat later zorgen voor een verstoorde relatie met eten. Vroege ondervoeding kan namelijk veranderingen op de lange termijn veroorzaken in de stofwisselingssystemen en het neuro-endocriene systeem (reguleert de afgifte van hormonen). Dit kan de kwetsbaarheid voor stress en het risico op obesitas het hele leven vergroten.[3] Ten tweede erven we lichaamstype, bouw en gewichtsverdeling van onze ouders en voorouders. Geadopteerden hebben ander DNA dan hun adoptieouders en vaak hebben ze in hun omgeving ook geen mensen met hetzelfde lichaamstype. Doordat hun lichaamsbouw kan verschillen met die van de meerderheid bevolking, kan dat tot bezorgdheid leiden over het lichaamsbeeld.[4] Dit kan dan weer leiden tot een verstoorde relatie met eten. Ook komen geadopteerden vaker terecht in de verslavingszorg.[5] Een eetstoornis is dan geen verslaving, maar bevat wel aspecten van een verslaving. Eetstoornissen zijn complexer dan dat, want het gaat niet alleen om een afhankelijkheid, maar ook om achterliggende problematiek.[6] Als eetstoornispatiënten weer normaal eten, betekent dat niet dat de eetstoornis weg is. Er zijn dus verschillende verklaringen voor het feit dat eetstoornissen vaker voorkomen bij geadopteerden dan bij niet-geadopteerden.[7]
Bronnen
[1] Anorexia Nervosa. In: PsyQ..
[2] M.Strand, R. Zhang, L.M. Thornton, A. Birgegard, B. M. D’onofrio, C. M. Bulik, Risk of eating disorders in international adoptees: a cohort study using Swedish national population registers. In: National Center 26-05-2020.
[3] M.Strand, R. Zhang, L.M. Thornton, A. Birgegard, B. M. D’onofrio, C. M. Bulik, Risk of eating disorders in international adoptees: a cohort study using Swedish national population registers. In: National Center 26-05-2020.
[4] Lori Holden, Adoption & Eating Disorders. In: LavenderLuz, 2016.
[5] CBS, Volwassenheid: leefsituatie en welzijn van geadopteerden (versus niet-geadopteerden). In: Interlandelijke adoptie in Nederland. 08-02-2021.
[6] Scarlet Hemkes, eetstoorrnispatient of verslaafde?. In: Proud2bme, 03-12-2012.
[7] Snodgrass, G, Statistics on the Effects of Adoption. In: George Fox University, 1998.

Drakenboot festival

Het originele verhaal van het ontstaan van het drakenbootfestival gaat over de legende genaamd Qu Yuan. Hij wordt gezien als een van de grootste dichters die China ooit heeft gekend. Hij leefde tussen 340 v.Chr. en 278 v.Chr. en wordt geroemd voor zijn liefde voor het vaderland en voor zijn loyaliteit aan de keizer. Toen hij ooit zijn eigen keizer wilde waarschuwen voor een aanval van een andere keizer werd hij niet geloofd. Zijn keizer vertrouwde namelijk op zijn eigen adviseurs, zij zeiden tegen de keizer dat hem niets ging overkomen. De keizer waar Qu Yuan zo loyaal aan was werd niet veel later aangevallen en vermoord door de keizer waar Qu Yuan hem voor waarschuwde. Na de verscheurende gebeurtenis schreef Qu Yuan nog een laatste gedicht voordat hij in de Miluo rivier sprong en overleed. Toen het dorp erachter kwam wat er gebeurd was met Qu Yuan zijn ze met boten over de rivier gaan varen in de hoop om zijn lichaam te kunnen bergen. Ze hebben het lichaam nooit kunnen vinden, maar als teken van respect en waardering voor alles wat Qu Yuan heeft gedaan voor China werd er Zongzi (dumpling met rijst) in de rivier gegooid. De gedachte was dat de vissen de Zongzi zouden opeten en zo het lichaam van de grote Qu Yuan zouden sparen.

Tot op de dag van vandaag wordt Qu Yuan geëerd door middel van de viering van het drakenbootfestival. Daarbij is het traditie om Zongzi te eten en Xionghuang wijn te drinken. Deze wijn bestaat uit gele wijn en realgar poeder. Die poeder moet ervoor moet zorgen dat de mensen beschermd zijn tegen kwade geesten.

Het drakenbootfestival wordt hier in Nederland ieder jaar op verschillende locaties georganiseerd. Het festival in Apeldoorn is de grootste en de meest bekende. Het festival in Apeldoorn heet Drakenbootfestival en duurt drie dagen lang. Naast de bootraces waar je prijzen kunt winnen, is er ook een podium waar grote Nederlandse artiesten optreden. Kortom, wat ooit een tragisch gebeuren was ergens in het verre China wordt tegenwoordig vrolijk gevierd in Nederland en dat is iets moois.

samuel-wong-1Cb_z0neXOE-unsplash
callum-parker-_yYy9lPu2tY-unsplash
macau-photo-agency-LZOB7KJUJ_o-unsplash

Lantaarn festival

Deze Chinese feestdag wordt in het Nederlands Lantaarnfeest genoemd, omdat het bekijken van de vele verschillende soorten lantaarns één van de belangrijkste activiteiten is. De lantaarns symboliseren de wensen voor een voorspoedige toekomst. Dit jaar is het feest op 26 februari 2021.

Het Lantaarnfestival wordt precies 15 dagen na het Chinese nieuwjaarsfeest gevierd. Dit wordt dan ook gezien als het afsluitingsfeest van het Chinees Nieuwjaar. Vaak vindt dit festival plaats in februari of begin maart van de Nederlandse kalender. Veel families komen bij elkaar en worden er in dorpen en steden traditioneel draken- en leeuwendansen opgevoerd.

Tijdens het lantaarnfestival is het (bijna) volle maan, worden er op allerlei plekken vuurwerk afgeschoten en lopen kinderen met (zelfgemaakte) rode lantaarns over straat. Daarnaast wordt er traditioneel zoute rijstdumplings (Yuan Xiao) gegeten en is het een traditie om elkaar raadsels te vertellen.

Er zijn verschillende legendes rondom het ontstaan van het Lantaarnfestival in China, maar dit is de meest bekende: Heel lang geleden vloog er een heilige kraanvogel vanuit de hemel naar de aarde. Het heilige dier raakte verdwaald en werd gedood door een aantal dorpelingen die dachten dat het een gevaarlijk dier was. De Jadekeizer was boos en verdrietig dat het dier was gedood door een mens. Hij beval zijn leger om naar de mensenwereld te gaan en het hele dorp met vuur te vernietigen op de 15e dag van de eerste maand. De dochter van de Jadekeizer waarschuwde de dorpelingen voor het gevaar. Een oude wijze man kwam op het idee om met de dorpelingen rode lantaarns rondom hun huizen te hangen en om vuurwerk af te steken. Hierdoor zou het lijken alsof er een groot vuur woedde.

Toen het leger van de Jadekeizer aankwam bij het dorp zagen ze het licht, de rook en hoorden zij harde knallen. Zij dachten dat het dorp al was verwoest en vertrokken weer. Om te vieren hoe de dorpelingen dit hebben overleefd, wordt er sindsdien elk jaar lantaarns aangestoken en vuurwerk afgestoken. Andere populaire tradities van het Lantaarnfestival is de leeuwendans en de drakendans. Meer lezen over het Lantaarnfestival? Zie deze pagina (ENG). 

pexels-eva-elijas-6068535
Lantaarns
Mid autumn festival

Mid autumn festival


Chang’e (嫦娥) is de Chinese godin van de maan. Ze speelt een rol in meerdere Chinese legendes, waarvan de bekendste toch wel de legende rondom het Mid-Autumn Festival (Midherfstfestival) is. Op dit moment speelt ze ook een rol in de film Fei Fei en de Maan.

Het verhaal gaat dat Chang’e eerder menselijk was en getrouwd was met haar man Hou Yi (后羿). Hou Yi wordt in de Chinese mythologie beschouwd als een enorm goede boogschutter. In die tijd zou het heel heet zijn geweest op aarde, aangezien er tien zonnen waren. Hierdoor was het dus nooit nacht en was het voor de bevolking moeilijk om te overleven. Op een dag besloot Hou Yi dat hij zou gaan proberen de zonnen naar beneden te schieten. Dit lukte hem; hij schoot negen van de tien zonnen naar beneden. Als beloning ontving hij het elixer van onsterfelijkheid van de godin Xiwangmu (西王母). Dit bezorgde hem echter slapeloze nachten, aangezien het elixer maar voor één persoon was. Hij was heel dankbaar voor het geschenk, maar uiteindelijk besloot hij dat hij niet in zijn eentje onsterfelijk zou willen worden; niet zonder zijn vrouw Chang’e. Hou Yi verstopte het elixer in hun huis. Uiteindelijk komt Chang’e erachter dat haar man het elixer heeft en zou het elixer van onsterfelijkheid van haar man hebben gedronken; in sommige versies van het verhaal steelt ze dit elixer van haar man, in andere versies is ze gedwongen het te drinken. Na het drinken van het elixer wordt Chang’e onsterfelijk en vliegt naar de maan. Op dat moment rent Hou Yi het huis uit en ziet zijn vrouw wegvliegen naar de maan. Hij beseft wat er is gebeurd en is in eerste instantie ontzettend boos. Later begint hij haar toch te missen en denkt dat zij zich ook wel eenzaam zou moeten voelen. Vanaf dat moment offert hij haar elke nacht geschenken in de vorm van haar favoriete voedsel.

Dat is een traditie die nu nog steeds plaatsvindt tijdens het Mid-Autumn Festival. Mensen laten offers voor Chang’e achter tijdens het festival. Lees meer over dit festival op deze pagina (ENG).

Mooncake
mid-autumn-festival-1662185_1920

Chinees nieuwjaar

Het Chinees Nieuwjaar, ook wel bekend als het Lentefestival of Lentefeest, is één van de belangrijkste Chinese feestdagen. De Chinezen gaan dan massaal op vakantie naar hun familie waardoor er een ware volksverhuizing ontstaat. De traditie kent een duur van 15 dagen. Het Chinees Nieuwjaar is een feest dat niet onder de gregoriaanse kalender valt. De datum wordt bepaald door de stand van de maan. Het Chinees Nieuwjaar begint op de tweede nieuwe maan na de zonnewende van 21 december. Het jaar kan niet voor 21 januari en niet na 20 februari plaatsvinden. Het wordt gevierd op de eerste dag van de eerste maand van de Chinese kalender. Het jaar 2021 begint vandaag op 12 februari.

Chinees Nieuwjaar staat bol van de symboliek, gebruiken en tradities. Dit zijn de voornaamste:

 • Om het nieuwe jaar goed in te gaan, moet je het oude jaar goed afsluiten. Dit doe je door je schulden af te lossen en door je huis een poetsbeurt te geven. Het poetsen moet wel voor Nieuwjaar gebeuren en niet tijdens of net na.
 • Nieuwjaar. Want dan poets je al dat nieuwe geluk direct weer weg…
 • Ramen en deuren moeten om middernacht openstaan. Zo kun je het oude jaar naar buiten laten waaien en het nieuwe binnen laten komen.
 • Rood is de kleur van geluk en is daarom overal zichtbaar tijdens Chinees Nieuwjaar. Je ziet het terug in kledij, versiering en cadeautjes die worden ingepakt in rood inpakpapier. Kinderen krijgen geld in een rood envelopje.
 • Het geldbedrag moet altijd een even bedrag zijn, dat zou geluk moeten brengen. De rode kleur zou het slechte mensen etende dier Nian moeten verdrijven. Nian probeert op oud en nieuw huizen binnen te dringen. Nian is gevoelig voor de kleur rood en voor hard lawaai. Er wordt dus daarom veel rood en vuurwerk gebruikt.
 • Tijdens de oudejaarsavond komt familie samen om uitgebreid te dineren.
 • Op Nieuwjaarsdag zijn er grote optochten waarbij mensen zich verkleden als draak of leeuw. Zij voeren met meerderen de drakendans uit. Het is de bedoeling om de boze geesten weg te jagen, net zoals met het vuurwerk en de rode kleur.
 • Tijdens de festiviteiten mag je niets laten vallen of breken, want dat brengt ongeluk.
 • Op de 15e dag van het nieuwe jaar wordt de feestperiode traditiegetrouw afgesloten met een lantaarnfeest.

Wil je meer lezen over zodiacs? Dat kan op deze pagina (ENG). In 2023 heeft Adoptiepedia het Lunar Nieuwjaar gevierd tijdens het Lunar Nieuwjaar Gala. Je kunt hier de sfeerimpressie terugvinden.