Terugblik Project Saamhorigheid

Terugblik Project Saamhorigheid

Na drie waardevolle Saamhorigheidsweekenden en een laatste afstluitingsdag is Project Saamhorigheid ten einde.

Kort over Saamhorigheid: 

Vanuit Erasmus+ hebben wij €6.000,- gekregen om een één jaar lang project uit te voeren. Het project Saamhorigheid wordt georganiseerd vanuit het Adoptiegenootschap, de mentale gezondheidstak binnen Stichting Adoptiepedia. Bij dit project gaan Chinees en Taiwanees geadopteerden in een kleine groep (maximaal acht deelnemers) een weekend weg. Dit weekend wordt begeleid met 2 begeleiders vanuit Adoptiepedia en 1 externe coach. Tijdens deze dagen ligt de focus op het creëren van saamhorigheid, verbinding, veiligheid, herkenning en het bevorderen van de mentale gezondheid.    

Er worden diverse activiteiten ondernomen die elk op een positieve manier kunnen bijdragen aan het mentale welzijn, waarbij de focus ligt op adoptie-gerelateerde onderwerpen. Enkele activiteiten die wij tijdens het weekend organiseerden waren:    

  • Schilderen om emoties, gevoelens en gedachten visueel weer te geven   
  • Aziatische hapjes maken, waarbij wordt stilgestaan bij de cultuur, tradities en gewoontes in China en/of Taiwan.   
  • Een brief schrijven aan de adoptie- of biologische ouders  

Foto's