Landen

Stichting Adoptiepedia vertegenwoordigt momenteel de landen China en Taiwan. In de toekomst is de ambitie om meerdere landen toe te voegen die belangen behartigen van geadopteerden. 

Stichting Adoptiepedia investeert veel tijd in achtergrondonderzoek en het verzamelen van bestaande informatie, websites en initiatieven. Heb jij informatie, een website of een initiatief waar Adoptiepedia naar kan verwijzen? Geef het door via info@adoptiepedia.nl o.v.v. Informatie aanvulling.