Adoptie en adoptiestop

Het zal veel geadopteerden niet ontgaan zijn: de adoptiestop. Je zal je misschien afvragen waarom deze beslissing genomen is. Aangezien er veel informatie over verschillende platformen verspreid is heeft Adoptiepedia alles op een rijtje gezet over wat je moet weten over de adoptiestop.

Wat is de adoptiestop

Op 8 februari 2021 heeft Minister Dekker van Rechtsbescherming naar aanleiding van een rapport van commissie-Joustra besloten om een tijdelijke stop te zetten op interlandelijke adoptie. De beslissing heeft te maken met de resultaten die het rapport opleverde. Dit rapport gaat over de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse Overheid met betrekking tot de interlandelijke adopties in de jaren 1967 t/m 1998.

In augustus 2017 kreeg het ministerie van Justitie en Veiligheid een informatieverzoek van een geadopteerde die meer te weten wilde komen over zijn illegale adoptie uit Brazilië. Bij de beantwoording van dit verzoek ontdekte het ministerie van Justitie en Veiligheid dat Nederlandse overheidsambtenaren mogelijk betrokken waren bij een aantal illegale adopties uit Brazilië in de jaren ‘70 en ‘80. In de periode van 2017 – 2018 heeft het ministerie een totaal van 14 informatieverzoeken op basis van de Wet Openbaarheid en Bestuur (WOB) ontvangen. Alle WOB-verzoeken hadden te maken met adoptiemisstanden waarin een aantal personen verbonden aan de Nederlandse overheid betrokken waren. Vaak bestonden deze misstanden uit vervalsing van documenten, fraude en corruptie. Het feit dat de Nederlandse overheid hier mogelijk in betrokken was is voor Minister Dekker een reden geweest om op 18 april 2019 een onafhankelijke commissie aan te stellen. Deze commissie zal onderzoek verrichten en een verslag uitbrengen over het huidige systeem van interlandelijke adoptie.

De resultaten die uit het rapport kwamen waren geen schokkend nieuws, omdat de resultaten te verwachten waren. Toch worden er nu pas maatregelen en acties ondernomen. De reden hiervoor is dat veel, inmiddels volwassen, geadopteerden toch besluiten op zoek te willen gaan naar hun biologische familie. Vaak omdat mogelijke geboorteouders op leeftijd raken of omdat ze zelf kinderen krijgen. Door gebrek aan gegevens door bijvoorbeeld vervalsing blijven vragen over afkomst en identiteit onbeantwoord, wat een dergelijke zoektocht bemoeilijkt. De overheid geeft aan niet voor de fouten op te kunnen draaien die in het verleden gemaakt zijn. Wel werkt de overheid eraan om in de toekomst interlandelijke adopties weer mogelijk te kunnen maken.

Wat betekent dit voor andere landen zoals Taiwan?

De landen die onder de loep werden genomen waren Brazilië, Colombia, Bangladesh, Indonesië en Sri Lanka. Ondanks dat veel landen niet in deze lijst staan is het alsnog niet mogelijk om hieruit te adopteren. Het huidige adoptiesysteem is te gevoelig voor misstanden en andere illegale activiteiten, ongeacht het land. Aangezien er geen oplossing is heeft Minister Dekker ervoor gekozen om voorlopig alle interlandelijke adopties op te schorten.

Hoe ziet het eruit voor de toekomst?

Hoe de overheid de toekomst van adoptie ziet is nog onduidelijk. Er zal eerst een nieuw systeem gecreëerd moeten worden om toekomstige misstanden te voorkomen. De commissie geeft hierbij wel aan dat het vrijwel onmogelijk is om een systeem te creëren waarin misstanden niet kunnen plaats vinden.

De commissie heeft naast het onderzoeken van het huidige adoptiestelsel ook aanbevelingen gedaan voor de overheid met betrekking tot de toekomst van interlandelijke adoptie. Een van deze aanbevelingen was de stop op interlandelijke adoptie. Daarnaast vond de commissie ook dat de overheid moet erkennen dat zij tekortgeschoten is bij het tegengaan van adoptiemisstanden. Tenslotte wordt er een onafhankelijk landelijk expertisecentrum opgericht dat zal bestaan uit huidige verenigingen, stichtingen en organisaties voor geadopteerden en betrokkenen. De verantwoordelijkheden die het expertisecentrum op zich zal nemen zal onder andere bestaan uit het leveren van verantwoordelijke zorg, betrouwbare informatie en ondersteuning. Denk aan het zoeken of bieden van psychosociale hulp en juridische ondersteuning bij het zoeken naar de biologische familie. De commissie hoopt door het bundelen van de kennis die iedere organisatie heeft optimaal gebruik te maken van de bestaande informatie. Zodoende dat elke geadopteerde toegang heeft tot de middelen waar zij behoefte aan hebben.

Wat betreft lopende adoptieprocedures, de ouders die al beschikken over hun beginseltoestemming mogen hun adoptieprocedure afronden. Als dat niet het geval is en de ouders nog niet beschikken over een beginseltoestemming vervalt de hele adoptieprocedure. Hoelang de adoptiestop nog gaat duren is afhankelijk van het vinden van een oplossing waarbij het huidige systeem vervangen kan worden.

Het Adoptiegenootschap

Stichting Adoptiepedia begrijpt dat zo’n beslissing veel impact kan hebben op jou als geadopteerde.  Daarom bestaat er het Adoptiegenootschap. Het Adoptiegenootschap bestaat uit een team van geadopteerden met een sociaal psychologische achtergrond. Het Adoptiegenootschap biedt door middel van het buddytraject een luisterend oor in de hoop hiermee geadopteerden op weg te helpen en te steunen. Heb jij behoefte aan hulp of wil jij hier met iemand over praten? Neem dan gerust contact op met het Adoptiegenootschap.

Wil jij het rapport of de Q&A zelf lezen? Klik dan hier of ga naar www.rijksoverheid.nl/adoptie.

Klik hier en hier voor externe artikelen die ook over de adoptiestop gaan.


Stichting Adoptiepedia hoopt jou hiermee voldoende te hebben kunnen informeren. Heb je een vraag en/of opmerking over dit artikel? Neem dan gerust contact met ons op via info@adoptiepedia.nl.