Adoptievoortgang II

Op 8 februari 2021 werd er, naar aanleiding van een rapport van de Commissie-Joustra, een adoptiestop ingevoerd. Later, op 8 april 2022, maakte minister Weerwind bekend dat deze adoptiestop ten eind kwam. Afgelopen weken was er in het nieuws weer volop aandacht voor de huidige situatie omtrent adoptie. In dit artikel alles op een rijtje over de nieuwe situatie.

De nieuwe situatie

De adoptie relatie met zes landen wordt binnenkort weer opgepakt. Dit geldt voor de Filipijnen, Hongarije, Lesotho, Taiwan, Thailand en Zuid-Afrika. De samenwerking met deze landen zal ook intensiever worden.[1] Minister Weerwind heeft verder besloten dat de adoptie relatie met China wordt afgebouwd, net als voor de landen Slowakije, Tsjechië, Peru, Colombia, Burkina Faso, Haïti en de Verenigde Staten. Voor Bulgarije en Portugal is het nog onzeker. Hier zal eerst meer onderzoek worden gedaan door middel van een werkbezoek. Waarschijnlijk is daar begin 2023 meer informatie over.[2]

Het nieuwe uitgangspunt zal zijn dat er wordt gekeken naar de behoefte vanuit het land van herkomst en niet naar de behoeften van wensouders in Nederland. Ook moeten landen van herkomst verschillende kinderrechtenverdragen hebben ondertekend en hun procedures op orde hebben, ook voor de bestrijding van corruptie. Informatiebijeenkomsten, voorlichtingsbijeenkomsten en gezinsonderzoeken worden zo snel mogelijk weer hervat.

Bemiddelingsorganisatie

Stichting Wereldkinderen zal een grote centrale bemiddelingsorganisatie gaan opzetten voor de landen waaruit adoptie de komende tijd zal plaatsvinden. Dit heeft minister Weerwind besloten: “Wij hebben op grond van procedures en administratie bekeken hoe ze het werk invulling willen geven. Zij zijn als beste uit de bus gekomen.”[3] Dit is een verandering met het idee van eerder, dat er een onafhankelijke organisatie opgezet zou worden, die bij adopties zou gaan bemiddelen.

Verschillende reacties

Er zijn verschillende reacties gekomen op het besluit van de minister voor Rechtsbescherming. Kinderrechtenorganisatie Defence for Children is niet blij met het besluit. Zij vinden dat een permanente stop op interlandelijke adoptie nodig is om kinderen beter te beschermen tegen het risico op misstanden. De Landelijke Vereniging Adoptieouders (LAVA) maakt zich juist zorgen over de kinderen in de acht landen waaruit geen nieuwe adopties meer worden toegestaan. Zij vragen zich af hoe het eruit gaat zien voor kinderen die daar geboren worden en het zonder familie moeten zien te redden. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) adviseert het kabinet om nog eens te kijken naar de criteria om wel of geen adoptiekinderen toe te laten. Zij zien het liefst dat er alleen nog samengewerkt wordt met landen die zijn aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag en twee andere internationale verdragen die de rechten van het kind beschermen. [4] Onlangs is een commissie, onder leiding van hoogleraar pedagogiek Micha de Winter, aan de slag gegaan om onderzoek te doen naar binnenlandse adoptie en het afstand doen van kinderen. Zij kijken naar de periode van 1956 tot 1984. Het onderzoek moet in 2024 klaar zijn.[5]
Bronnen
[1] Binnenlandredactie, Binnenkort weer adoptie mogelijk uit zes landen, acht landen van lijst geschrapt. In: AD, 02-11-2022.
[2] Adoptie mogelijk uit 6 geselecteerde landen. In: Rijksoverheid, 02-11-2022.
[3] NOS nieuws, Adoptie weer mogelijk uit zes landen, maar niet meer uit VS en China. In: NOS, 02-11-2022.
[4] Binnenlandredactie, Binnenkort weer adoptie mogelijk uit zes landen, acht landen van lijst geschrapt. In: AD, 02-11-2022.
[5] Binnenkort weer adopties van kinderen mogelijk uit zes landen. In: De Telegraaf, 02-11-2022.