Praten over het AdoptieLeven

Praten over het AdoptieLeven (PAL) organiseert (online) bijeenkomsten voor geadopteerden uit China en Taiwan. Het doel van PAL is om een omgeving te creëren voor geadopteerden waarin je op een laagdrempelige en vrijblijvende manier over jouw ervaringen en gevoelens kan praten met mede-geadopteerden. De PAL-bijeenkomsten gaan veelal over adoptie en adoptie-gerelateerde onderwerpen. Dit kunnen diverse onderwerpen zijn zoals feestdagen, identiteit, koken, Chinees leren, racisme en roots. Daarnaast is er ook ruimte om eigen inbreng te bespreken.

De PAL-bijeenkomsten vinden (bijna) elke maand plaats op een doordeweekse avond. De meeste bijeenkomsten worden digitaal gehouden via Microsoft Teams. Daarnaast worden er een paar fysieke PAL-bijeenkomsten georganiseerd.

Deelnemers kunnen zich voor PAL-bijeenkomsten aanmelden via het inschrijfformulier dat bij de promotie voor de desbetreffende bijeenkomst zit. Houd hiervoor de sociale media (Facebook, Instagram) en nieuwsbrief van Stichting Adoptiepedia in de gaten.  

Bij vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met een van de coördinatoren: