Identiteit

Het vormen van een identiteit is een belangrijk onderdeel in het leven. Het gaat niet alleen om wie jij zelf bent, maar ook bijvoorbeeld over jouw rol in de familie en jouw positie in de maatschappij. Door het verliezen van de roots, het land en de cultuur waar iemand geboren is kan de identiteit voor geadopteerden een lastig vraagstuk zijn. Andere redenen die het ontwikkelen van een identiteit lastig kunnen maken voor geadopteerden zijn volgens Adoptievoorzieningen: 

  • Een gebrek aan een liefdevolle omgeving tijdens de periode vóór de adoptie 
  • Het gevoel hebben in de steek te zijn gelaten doordat geadopteerden vaak zijn afgestaan
  • Voor kinderen die op oudere leeftijd zijn geadopteerd kunnen verschillen in omgangsnormen tussen de twee landen/culturen invloed hebben op hun identiteitsontwikkeling; gedrag dat voorheen werd geaccepteerd kan in het nieuwe land worden bestraft. Hier speelt ook het gevoel van afwijzing

Het zoeken naar je identiteit kan volgens Adoptievoorzieningen op verschillende manieren, bijvoorbeeld door: hierover na te denken, je te verdiepen in het geboorteland of hier zelfs naartoe reizen, door onderzoek te doen naar jouw eigen adoptie of door het maken van een levensboek.  

Zoals misschien al duidelijk is geworden, is ‘identiteit’ niet een op zichzelf staand aspect bij Chinees geadopteerden. Het is verbonden met alle andere thema’s die Stichting Adoptiepedia benadrukt: roots, China en Taiwan, mentale gezondheid en racisme.  

Adoptiepedia kan Chinees en Taiwanees geadopteerden ondersteunen bij de zoektocht naar de identiteit. Door meer informatie te verkrijgen over China en Taiwan, zoals over de taal, het eten en de tradities, kan je bijvoorbeeld meer te weten komen over jouw geboorteland.