Depressie

Een depressieve gemoedstoestand is constant aanwezige somberheid, dat elke maand voor gedurende minimaal 2 weken achter elkaar terugkomt. Vaak wordt dit in vermoeidheid geuit. Dan heb je weinig tot geen energie. Verder kan het zijn dat er duidelijk verminderde interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten is. 
Bij een depressie zie je ook regelmatig dat mensen veel aankomen of juist gewicht verliezen. Het kan wel betekenen dat je bijvoorbeeld veel onrustige lichamelijke bewegingen maakt of juist vertraagde bewegingen.  

 

Je kan ook gevoelens van waardeloosheid of schuldgevoelens ontwikkelen, zonder duidelijke reden. Daarnaast hebben mensen vaak ook verminderd vermogen om te denken of zich te kunnen concentreren en zijn zij besluitloosheid, niks kan hen echt meer schelen. 
Mensen met een depressie kunnen terugkerende gedachten over de dood, suïcidale gedachten zonder plan, of een plan voor of poging tot suïcide hebben (PsyQz.dGazzanigaz.d.).  Het zal je misschien niet verbazen dat geadopteerden een hoger risico lopen op mentale gezondheidsproblemen in vergelijking met niet-geadopteerden van dezelfde leeftijd (Tieman et al., 2005). Van deze problemen zijn vooral depressie- en angstsymptomen veelvoorkomend (Elovainio et al., 2018). In de literatuur is er weinig bekend over de impact van de verlating op de baby. Deze impact wordt helaas vaak onderschat, met als gevolg dat men soms niet begrijpt dat een kind dit ervaart als een verlies en hierom moet rouwen. Dieper ingaand op depressie, kan onverwerkte rouw depressiesymptomen versterken. Hierbij is het ook belangrijk om te vermelden dat verlies niet direct samenhangt met depressie. Wel is het zo dat de manier waarop je met verlies omgaat, gerelateerd is aan depressie (Zisook & DeVaul, 1983). Dat wil overigens niet zeggen dat een slechte manier van omgaan met verlies een depressie kan veroorzaken. De oorzaak van een depressie is namelijk een combinatie van biologische, psychologische en sociale factoren (Engel, 1977) 

Elovainio, M., Hakulinen, C., Pulkki-Råback, L., Raaska, H., & Lapinleimu, H. (2018). The Network Structure of Childhood Psychopathology in International AdopteesJournal of Child and Family Studies27, 2161–2170. https://doi.org/10.1007/s10826-018-1046-z 

Engel, G. (1977). The need for a new medical model: a challenge for biomedicineScience196, 129–136. https://doi.org/10.1126/science.847460 

Tieman, W., van der Ende, J., & Verhulst, F. C. (2005). Psychiatric Disorders in Young Adult Intercountry Adoptees: An Epidemiological StudyAmerican Journal of Psychiatry162, 592–598. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.162.3.592 

Zisook, S., & DeVaul, R. A. (1983). Grief, unresolved grief, and depression. Psychosomatics24, 247–256. https://doi.org/10.1016/s0033-3182(83)73227-5