Hechtingsproblemen

Vanaf het moment dat je in de baarmoeder zit, begint de hechting al. Als je eenmaal geboren bent en je ouders jou kunnen vasthouden, begint er een nieuwe hechting tussen je ouders en jou (en eventueel broertjes en/of zusjes). Dit geldt voor iedereen. Het kan soms zijn dat de hechting niet liefdevol verloopt of dat je hier al een trauma oploopt.  

Iedereen met wie je in contact komt heb je een andere (hechting) relatie. In het algemeen kan je spreken van een veilige of onveilige hechting.  

  • We hebben het over een veilige hechting als een kind zich durft te ontwikkelen en te groeien in een omgeving waarin het wordt gesteund door zijn ouders en weet dat hij daar steun kan vinden.  
  • We hebben het over een onveilige hechting als een kind zich niet veilig gesteund voelt door zijn ouders en daardoor niet de ruimte voelt om zich te ontwikkelen en te groeien. 

 

Mentale gezondheid vertrouwensproblemen & Mentale gezondheid verlatingsangst 

Adoptie  

Een geadopteerde die geen veilige hechting doorgemaakt heeft, kan problemen ervaren in de relatie met zijn/haar adoptieouder(s), vrienden of partner. Geadopteerden kunnen door hun eerste hechting ook een onveilige hechting doorgemaakt hebben. Door het hebben van een onveilige hechting kunnen ze het bijvoorbeeld lastig vinden om intieme of diepgaande relaties aan te gaan, omdat ze bang zijn om (emotioneel) pijn te worden gedaan. Verlatingsangst en bindingangst zijn termen die hier ook wel eens bij gebruikt worden. Iemand met bindingsangst heeft veel moeite om zich aan iemand te hechten. Als het contact emotioneel of fysiek te dichtbij komt (te intiem wordt), nemen ze afstand waardoor contacten oppervlakkig blijven. Iemand met verlatingsangst is bang om verlaten te worden door de mensen om wie zij geven en aan wie zij gehecht zijn (ouders, een partner). Iemand met verlatingsangst vindt het moeilijk om een ander te vertrouwen en te geloven dat de ander niet weg zal gaan en hem zal afwijzen en verlaten.[1]. 

Deze gedachten/angsten kunnen ervoor zorgen dat iemand zelf saboterend gedrag laat zien naar de persoon waar hij om geeft zodat de ander de relatie wel móet verbreken. Bijvoorbeeld het starten van een ruzie zonder dat er een goede aanleiding is: het wegduwen van een ander. Of juist het claimen van iemand: heel erg letten op wat die persoon doet en steeds bij die persoon willen zijn en boos worden als de ander niet met hen wil zijn. [2] 

[1] Slade, R. (2019). Relationship Sabotage in Adults with Low Self-Esteem from Attachment Trauma in Childhood. Family Perspectives, 1(1), 11. 

[2]Slade, R. (2019). Relationship Sabotage in Adults with Low Self-Esteem from Attachment Trauma in Childhood. Family Perspectives, 1(1), 11.