Racisme

Stichting Adoptiepedia begrijpt dat je als (Chinees of Taiwanees) geadopteerde te maken kan krijgen met racisme. Zo kunnen er zogenaamde grapjes worden gemaakt over je Aziatische uiterlijk, kan je uitgescholden worden vanwege je afkomst of kan er meermaals worden gevraagd ‘’waar je nou écht vandaan komt’’. Adoptiepedia snapt dat dit niet alleen ongemakkelijk is, maar dat het ook heel frustrerend of verdrietig kan zijn om hier als geadopteerde mee geconfronteerd te worden. Vaak voelen geadopteerden zich namelijk al ‘anders’, omdat ze veelal een andere huidskleur hebben dan hun ouders en omgeving. Racistische of stereotyperende uitlatingen over hun uiterlijk of herkomst kunnen dit gevoel versterken en kunnen dan als extra pijnlijk worden ervaren.  

Daarnaast heeft Adoptiepedia gemerkt dat het voor geadopteerden extra lastig kan zijn om met discriminatie en racisme om te gaan. Zo groeien geadopteerden vaak op in een overwegend witte omgeving, waardoor het voor hen soms moeilijk is om zich volledig begrepen en gesteund te voelen. Het kan voor hen bijvoorbeeld moeilijk zijn om hun ervaringen met discriminatie bespreekbaar te maken, omdat verschillen in kleur en afkomst binnen het gezin of omgeving worden ontkend, de witte omgeving zelf geen ervaring heeft met racisme, of discriminatie en racisme simpelweg niet worden besproken omdat hier een taboe op rust.  

 

Om discriminatie en racisme (makkelijker) bespreekbaar te maken, biedt Stichting Adoptiepedia daarom een aantal handvatten. Zo kan je je inlezen over racisme en vind je tips over hoe je het gesprek over racisme aan kan gaan. Deze handvatten zijn niet alleen handig voor geadopteerden, maar ook voor familie, vrienden en andere geïnteresseerden die zich willen inlezen over racisme en willen weten hoe zij geadopteerden kunnen steunen. 

Ervaringsverhalen