Taiwan

Wat kan Adoptiepedia voor de 1.000+ Taiwanees geadopteerden betekenen? 

Stichting Adoptiepedia is er als belangenorganisatie waar Chinees en Taiwanees geadopteerden zich begrepen en gehoord kunnen voelen. Adoptiepedia streeft ernaar om een veilige en open plek te bieden waar geadopteerden ervaringsverhalen kunnen delen en uitwisselen met elkaar. Bovendien is Adoptiepedia de stem voor Chinees en Taiwanees geadopteerden.

Verschil tussen Chinees en Taiwanees geadopteerden? 
Veel geadopteerden uit China zijn voornamelijk gevonden als vondeling, terwijl de geadopteerden uit Taiwan vaak bewust worden afgestaan door hun biologische moeder/ouders. Bovendien is er vaak veel meer informatie bekend over de geadopteerde en de biologische familie als het gaat om Taiwanees geadopteerden in vergelijking tot Chinees geadopteerden. 

Taiwan achtergrond 

Er zijn verschillende redenen waarom ouders kiezen om hun kinderen op te geven voor adoptie en meestal is er niet één reden.  Het gaat bij adoptie vaak om een verzameling van verschillende redenen; minderjarige en ongewenste zwangerschap, ongehuwd moederschap, financiële problemen, niet genoeg steun van de overheid of familie, enz.  

Het welvaartssysteem van Taiwan is niet zo goed als dat van Nederland. Subsidies en andere hulpmiddelen voor jonge of ongehuwde moeders zijn niet altijd beschikbaar. Dit draagt er nog meer aan bij dat het voor biologische ouders lastiger wordt om voor hun kind te kunnen zorgen.  

De meeste kinderen die worden afgestaan zijn jong en hebben voor een korte of lange tijd in het ziekenhuis gelegen. Het gaat daarbij vaak om couveusekinderen. In Taiwan komt het regelmatig voor dat de ouders niet verzekerd zijn voor medische kosten en zijn daarbij al snel genoodzaakt om hun kind op te geven voor adoptie.  

Andere kinderen worden vanwege sociale problemen door hun ouder(s) afgestaan voor adoptie. Er zijn nog veel verschillende diepgewortelde traditionele waarden. Vaak gaat het dan om ongewenst zwangere vrouwen, heel jonge meisjes of juist vrouwen boven de veertig. Op het ongehuwde moederschap rust een groot taboe. Er wordt vaak geloofd dat ongehuwde moeders een negatieve invloed zullen hebben op de moeder om een toekomstige partner te vinden. De angst is vooral dat de familie van de partner het verleden van de moeder niet zal kunnen accepteren. Voor jonge meisjes die nog op de middelbare school zitten of studeren, is er vaak geen andere keus dan om hun kindje af te staan voor adoptie. Ook oudere moeders (boven de veertig jaar) hebben het in Taiwan vaak erg moeilijk, wat ook een reden kan zijn het kind af te staan.  

In sommige gevallen kan een scheiding, het niet kunnen krijgen van kinderen of verkrachting een reden zijn om een kind op te geven voor adoptie. Andere redenen van afstand doen van een kind zijn drugsgebruik, psychiatrische en/of psychische problemen en een aangeboren zichtbare afwijking bij het kind. 

 

Met Adoptiepedia zijn we bezig met een verdiepingsslag op Taiwan. Interesse om mee te denken of al tips? Stuur een e-mail naar Nick Bijlsma, n.bijlsma@adoptiepedia.nl.